Welcome to Vintage Love - Christian Moms

"Successful mothers are not the ones who have never struggled. They are the ones who never give up, despite the struggles."

Psalm 28:7 "Die Here is my krag, my beskermer wat ek met my hele hart vertrou. Hy help my en my hart is vol vreugde. Daarom dank ek Hom met my lied."

Lukas 2:51 "Hy is toe saam met hulle terug na Nasaret en was gehoorsaam aan hulle. Sy ma het al hierdie dinge in haar hart bewaar."

Spreuke 31:25 - 26 "Sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid, sy gee raad saam met liefde."

Galasiërs 5:22-23 "Maar die vrug van die Gees voortbring, is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendeliheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie."

Psalm 127:3 "Kinders is 'n gawe van die Here; die vrug van die moederskoot is 'n beloning."